Termeni şi Condiţii

Acești Termeni și condiții se aplică tuturor cumpărăturilor de Bunuri care sunt vândute pe acest site web. Prin plasarea unei comenzi pe acest website sunteţi de acord să respectaţi aceşti Termeni şi Condiţii.

Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând aceşti Termeni şi Condiţii. Orice astfel de schimbări vor intraîn vigoare când sunt afişate pe website şi este responsabilitatea dumneavoastră să citiţi aceşti Termeni şi Condiţii de fiecare dată când utilizaţi acest website iar utilizarea continuă a website-ului va însemna acceptul celor mai recenţi Termeni şi Condiţii.

În aceşti Termeni şi Condiţii ("Condiţiile") următoarele cuvinte vor avea următorul înţeles corespunzător:

"Cumpărător" persoană/persoanele, firma sau compania care cumpără Bunuri de la Companie.
"Companie" Site-ul
"Bunuri" orice Bunuri pe care Cumpărătorul este de acord să le achiziţioneze de la Companie (inclusiv orice parte sau părţi din acestea).
"Dată de Livrare" dată când Bunurile vor fi livrate după cum este stipulat în comanda Cumpărătorului şi acceptat de către Vânzător.
"Contract" orice înţelegere între Companie şi Cumpărător pentru vânzarea şi cumpărarea

Bunurilor, care încorporează aceste Condiţii.

1. Baza Vânzării

1.1. Cumpărătorul se obligă să furnizeze informaţii actualizate, corecte şi suficiente pentru că Vânzătorul să poată onora comanda umpărătorului când acesta plasează o comandă.

1.2 Cumpărătorul afirmă că are capacitatea legală de a fi parte a unui contract. Cumpărătorul nu va trebui să îşi asume nici o garanţie, angajament sau orice altă obligaţie în numele Vânzătorului sau în numele vreunui producător de Bunuri, licentiator sau furnizor fără confirmarea expresă scrisă a Vânzătorului.

1.3 Angajaţii sau agenţii Vânzătorului nu sunt autorizaţi să reprezinte în nici un fel Bunurile decât dacă acest lucru este confirmat de către Vânzător în scris. Când Cumpărătorul devine parte din contract, el realizează că nu se bazează pe acest fel de reprezentaţii şi refuza orice cerinţă pe baza acestora.

1.4 Nici o variaţie a acestor Condiţii nu va fi obligatorie decât dacă reprezentanţii autorizaţi ai Cumpărătorului şi ai Vânzătorului îşi manifestă acordul în scris.

1.5 Documentația care însoțește produsul la vânzare, lista de preţuri şi alte documente emise de Vânzător în relaţie cu Bunurile sunt subiectul modificărilor fără notificare şi nu constituie oferte de a vinde Bunurile care sunt capabile de acceptare.

1.6 Răspunderea Vânzătorului către Cumpărător în ceea ce priveşte încălcarea oricăror dintre aceste Condiţii se limitează la returnarea oricăror sume de bani deja achitate de către Cumpărător pentru Bunuri pe care nu le-a primit sau care au fost returnate în decursul timpului stabilit şi în condiţia necesară. Compania nu va fi responsabilă pentru alte pierderi sau deteriorări, decât dacă pierderea sau deteriorarea sunt cauzate de neglijenţă.

1.7 Orice eroare sau omisiune accidentală, tipografică sau de redactare a website-ului sau a documentației care însoțește produsul la vânzare, ofertei, listei de preţuri, acceptării ofertei, facturii sau a unui alt document sau informaţii emisă de Vânzător va fi subiectul corecturii fără nici o responsabilitate din partea Vânzătorului. Dacă descoperim o eroare în preţul Bunurilor pe care le-aţi comandat vă vom informa pe cât de curând posibil şi vă vom da posibilitatea de a reconfirma comanda la preţul correct sau de a o anula. Dacă nu vă putem contacta, atunci vom clasifica acesta comanda ca fiind anulată. Dacă anulaţi şi aţi plătit deja pentru Bunuri, veţi primi o returnare a banilor.

1.8 Orice informaţie (sau material adiţional) oferit de Companie nu are scopul de a înlocui atenţia sau sfatul unui doctor sau a altui profesionist în sănătate. Oricine doreşte să facă o schimbare în ceea ce priveşte dieta, pastilele, exerciţiile sau alt aspect al stilului de viaţă pentru a preveni sau trata o anume boală sau afecţiune, ar trebui să meargă la o consultaţie şi să ceară permisiunea unui profesionist calificat în sănătate. Compania recomanda cu hotărâre ca oricine ia în prezent orice fel de produse medicamentoase sau suferă de orice fel de tulburare medicală să consulte doctorul înainte de a utiliza orice produse promovate pe website. Site-ul se străduieşte să asigure cele mai corecte informaţii pe acest site, dar nu acceptă responsabilitatea sau răspunderea pentru nici o inexactitate.

2. Preţuri

2.1 Toate preţurile includ TVA unde acesta este aplicabil.

2.2 Confirmarea comenzii de către Cumpărător înseamnă acceptarea acestor costuri.

3. Livrarea

3.1 Livrarea Bunurilor va fi făcută de către Vânzător care livrează Bunurile în locul specificat În comanda Cumpărătorului şi/sau la locaţia acceptată de Vânzător unde Bunurilesa fie livrate de Vânzător.

3.2 Data de Livrare este doar aproximativă iar timpul de livrare nu va fi fixă decât dacă Vânzătorul a fost anterior de acord în scris. Bunurile pot fi livrare de către Vânzător în avansul Datei de Livrare oferind o notificare rezonabilă Cumpărătorului. De obicei Data de Livrare este între 1-4 zile lucrătoare după confirmarea comenzii.

4. Deteriorare/ Pierdere în Tranzit.

4.1 Compania nu îşi asumă răspunderea pentru nici o pierdere care rezultă din inabilitatea Cumpărătorului de a respecta cerinţele firmei de livrare în ceea ce priveşte notificarea de deteriorare, insuficienţă sau nelivrarea Bunurilor.

4.2 Bunurile trebuie să fie inspectate la primire iar deteriorarea/insuficienţa să fie adresată în scris firmei de curierat şi nouă în decurs de 1 zi.

4.3 Bunurile Deteriorate returnate companiei vor fi acceptate doar dacă aceasta a fost de acord în scris.

5. Returnare şi Politica de Returnare

5.1 Cererile de returnare vor fi primate de vânzător în decurs de 14 zile de la primirea produsului în formă scrisă la [email protected], menţionând clar motivul returnării, numele clientului, adresa, numărul de telefon, contul din bancă pentru returnare şi data comenzii.

5.2 Pentru că vânzătorul să facă o returnare, clientul se oblige să trimită înapoi toate produsele de acelaşi tip, cumpărate în aceeaşi comandă (dacă au fost mai multe) cu pachetul complet în decurs de 14 zile de la data cererii. Vânzătorul va continua returnarea doar dacă toate produsele din aceeaşi comandă sunt primate înapoi şi doar unul dintre ele este deschis şi folosit pe jumătate. În orice alt caz, returnările nu sunt posibile.

5.3 Costurile de returnare sunt acoperite în întregime de către client.

5.4 Vânzătorul va returna costul produslui în contul de bancă oferit în decurs de 14 zile de la primirea bunurilor returnate.

5.5. Vânzătorul îşi rezerva dreptul de a respinge aplicaţia de returnare atunci când clientul nu îndeplineşte timpul limită de 14 zile sau când nemulţumirea clientului este datorată utilizării necorespunzătoare a produsului.

6. Plată

6.1 Plata pentru Bunuri şi alte costuri de livrare aplicabile poate fi făcută prin orice metodă prezentată pe website-ul Vânzătorului atunci când comandă este plasată.

6.2 Plata va fi efectuată înainte de data de livrare iar timpul platii va fi un termen fundamental al acestui contract, iar încălcarea lui îndreptăţeşte Vânzătorul să înceteze contractul imediat.

6.3 Nu se va efectua livrarea până nu se vor primi şi valida fondurile

6.4 În anumite circumstanţe am putea solicita verificarea identităţii şi/sau a adresei pentru a putea să respectăm procedurile de procesare a plăţii.
Compania îşi rezervă dreptul de a nu furniza Bunuri fără verificarea identităţii şi/sau a adresei.

7. Risc şi Titlu

7.1 Riscul va fi al Cumpărătorului când Bunurile sunt livrate sau colectate de Cumpărător sau de agentul lui.

8. Retenţia Titlului

8.1 Este un termen al Contractului de vânzare a oricăror Bunuri că Bunurile vor rămână proprietatea Vânzătorului până când a fost primită şi validată plata completă. În cazul oricărei deficient în plata, Vânzătorul îşi rezerva dreptul de a resolicita respectivele Bunuri.

9. Jurisdicţie şi Lege Aplicabilă

9.1 Utilizarea acestui site online este guvernată de Legea Bulgară iar părţile se supun jurisdicţiei exclusive a Curţilor Bulgăre în orice dispută care ar putea apărea în ceea ce priveşte Contractul.